Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27
Nov
2019

Анализа стања родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом у БиХ

Свјесни чињенице да су особе са инвалидитетом, нарочито жене са инвалидитетом вишеструко изложене насиљу, у току 2019. године проведено је истраживање чији је резултат "Анализа стања родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом у БиХ” која је представљена 26. новембра 2019. године у хотелу ''Holiday'' у Сарајеву.

Ова "Анализа" обухвата резултате првог истраживања о стању родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом у Босни и Херцеговини, а служити ће коалицијама/организацијама особа са инвалидитетом да стратешки интегрирају тему родно заснованог насиља у будуће заговарачке активности и на тај начин подижу свијест јавности о постојању проблема родно заснованог насиља. "Анализа" ће користити како организацијама особа са инвалидитетом тако и надлеженим институцијама за питања родно заснованог насиља како би у своје редовне активности укључиле питања превенције и заштите од родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом.

Истраживање које за резултат има "Анализу стања родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом у БиХ” проведено је у оквиру пројекта "Родно засновано насиље према особама са инвалидитетом у БиХ”, који имплементирају Коалиција "Неформална група организација особа са инвалидитетом” регије Добој заједно са пројектним тимом из коалиција организација особа са инвалидитетом из Сарајева, Тузле и Бијељине, Савеза МеНеРаЛи Бања Лука у партнерству са Удружењем НИКА.

Анализу родно заснованог насиља према особама са инвалидитетом у БиХ можете преузети у наставку Analiza rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH.pdf

Извор: www.myright.ba