Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Aug
2018

Otvorena likovna kolonija ''Govorimo o sposobnostima!''

Likovna kolonija pod sloganom ''Govorimo o sposobnostima!'' otvorena je danas u Banjaluci. Organizatori likovne kolonije su nevladine organizacije World Vision i Organizacija amputiraca UDAS Banja Luka.

Likovna kolonija se realizuje u okviru projekta kojeg finansira Evropska unija s ciljem soci ekonomskog osnaživanja i integrisanja žrtava mina I njihovih pordica u 11 minama ugroženih opština u BiH. Kolonija ima za cilj da promoviše prava, kapacitete i kreativne potencijale preživelih od mina i osoba sa invaliditetom (OSI) i da podigne svijest javnosti o specifičnim pitanjima o uticaju mina i invalidnosti i izazova sa kojima se suočavaju preživjeli od mina i osobe sa invaliditetom.

Slogan "Govorimo o sposobnostima!” – Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava – pod kojim se likovna kolonija odvija podsjeća na potrebu da se osigura bezbjedno (bez mina) okruženje, koje je pristupačno (bez barijera) preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Slogan takođe, ukazuje na potrebu da se, ne samo spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama (bez žrtava), već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili prava i razvili svoje potencijale, te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.