14
Aug
2019

Град Бања Лука: Конкурс за пријем приправника – дјеце погинулих бораца ВРС

Град Бања Лука расписао је јавни конкурс за пријем приправника – дјеце погинулих бораца ВРС, са високом стручном спремом, на рад у Градску управу. Конкурс је расписан на основу уговора Града Бање Луке и Завода за запошљавање Републике Српске, а на рад ће бити примљене три особе, и то по један дипломирани правник, инжењер архитектуре и инжењер пољопривреде.

Приправници ће бити примљени на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, који након завршеног образовања први пут заснивају радни однос. Приправнички стаж за лица са завршеним високим образовањем траје годину дана, уз могућност останка на раду у Градској управи уколико својим радом задовоље стандарде рада и ако се укаже прилика за ангажовање радника њиховог стручног профила.

Уговор који су потписали Град Бања Лука и Завод за запошљавање РС, реализује се у оквиру „Програма подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у 2019. години“ и предвиђа да ће Завод за запошљавање РС дијелом рефундирати Градској управи бруто плате за троје припавника дјеце погинулих бораца ВРС, у трајању од 12 мјесеци.

Пријаве на јавни конкурс кандидати достављају лично у Пријемну канцеларију Градске управе, или путем поште, на адресу: Градска управа Града Бање Луке – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бања Лука.

Комплетан текст конкурса можете погледати у наставку Konkurs-pripravnici.pdf

Извор: www.banjaluka.rs.ba