Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Sep
2017

Јавни позив организацијама цивилног друштва за приједлог пројеката ReLOaD

Град Бањалука у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) расписао је Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у оквиру пројекта Регионални програм локалне демократије на западном Балкану (РеЛОаД).

РеЛОаД је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља Западног Балкана и то: Албанија, Бивша Југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија.

Пројекат је почео 1. фебруара 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС)2 и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС у складу са стратешким приоритетима и потребама становништва у заједницама. Одабрано је првих 10 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са којима ће се реализовати активности у Босни и Херцеговини и то су (абецедним редом): Бањалука, Бијељина, Јабланица, Маглај, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње и Тузла.

Град Бања Лука и пројекат РеЛОаД позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Бања Лука из сљедећих приоритетних области:

  1. Заштита права дјеце
  2. Заштита права особа са инвалидитетом
  3. Развој и промоција туристичке понуде - референца на Стратегију развоја туризма града Бањалука 2013-2020.
  4. Заштита околине - референца на Локални еколошки акциони план за град Бањалуку 2016- 2021.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД пројекта (три године) 120.000 КМ.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 12 мјесеци. Изабрани пројекти треба да се реализују у периоду од децембра 2017. до децембра 2018. године. Информативни састанак у вези са позивом потенцијалним апликантима за предају приједлога пројеката „Отворени дан“ биће одржан у Дому омладине у Бањалуци 27. септембра 2017. године, у периоду од 10 до 12 часова. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд.

Рок за предају апликација је 12. октобар 2017. године до 15 сати.

Комплетан текст Јавног позива можете погледати у наставку Javni_poziv.pdf