Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
30
Jan
2020

Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата у 2020

Министарство рада и борачко инвалидске заштите донијело је Критерије за додјелу једнократних новчаних помоћи за задравствену заштиту корисницима права из области борачко инвалидске заштитеи заштите цивилних жртава рата у 2020. години. Овим Критеријима уређују се: услови и приоритети за додјелу једнократне новчане помоћи, начин додјеле, висина износа, органи и поступак за одобрење једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту лицима из категорије породица погинулих бораца, ратних војних инвалида, демобилисаних бораца, цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре у Републици Српској, којима материјалне могућности не обезбјеђују адекватно лијечење.

Право на једнократну новчану помоћ, по овим Критеријима, имају лица којима је рјешењем надлежног органа признат статус:

  1. члана породице погинулог борца,
  2. ратног војног инвалида,
  3. демобилисаног борца,
  4. цивилне жртве рата – цивилног инвалида,
  5. жртве ратне тортуре.

Висина једнократне новчане помоћи, у зависности од материјалног стања подносиоца захтјева и расположивих средстава у буџету Министарства за ту намјену, крећу се од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ.

Све информације у вези Критеријума за додјелу једнократних новчаних помоћи за задравствену заштиту корисницима права из области борачко инвалидске заштитеи заштите цивилних жртава рата у 2020. години можете погледати у наставку. Kriterijumi za dodjelu jednokratne novcane pomoci za 2020.pdf