20
Mar
2020

Критерији за одобравање новачаних средстава за куповину ортопедских помагала у 2020. години

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске донијело је Критерије за одобравање новачаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2020. години. Новчано право за набавку ортопедског помагала имају ратни војни инвалиди и ратни војни инвалид – параплегичари. Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала подноси се непосредно Министарству рада и борачко-инвалидске заштите или путем општинског/градског органа управе надлежног за послове борачко – инвалидске заштите.

Уколико се корисник ортопедског помагала (медицинског средства) обраћа први пут, односно до сада није остваривао право на ортопедско помагало (медицинско средство) путем Фонда здравственог осигурања (куповао лично, остварио путем донације или путем друге установе), потребно је да проведе процедуру путем Фонда у складу са Правилником о праву на медицинска средства, након чега може упутити захтјев Министарству, уз који прилаже оригинал налог за набавку/поправку медицинског средства и оригинал рјешење издато од стране Фонда.

У наставку можете преузети Критерије и Образац за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала за 2020. годину.

Kriteriji - ortopedska pomagala - 2020-1.pdf
Kriteriji - ortopedska pomagala - 2020-2.pdf
Образац Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала 2020.docx