Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Mar
2018

Критерији за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала у 2018. години

У циљу реализације захтјева да се ратним војним инвалидима, ампутирацима и параплегичарима омогући да умјесто ортопедског помагала добију новчана средства, Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Фонд здравственог осигурања Републике Српске су дана 02.03.2018. године потписали Протокол о сарадњи, којим је обезбијеђена могућност да ратни војни инвалиди Одбранбено - отаџбинског рата Републике Српске право на медицинско средство, као сегмент права на здравствену заштиту прописаног Законом о здравственом осигирању, остваре код Министарства у виду новчаних средстава.

У смислу тог протокола, ратни војни инвалид Одбранбено - отаџбинског рата Републике Српске може да одлучи да ли ће право на медицинско средство остварити код Министарства, те у том случају то право не може остварити код Фонда.

Буџетом Републике Српске за 2018. годину на захтјев Министарства успостављена је нова буџетска позиција - грант - 416100 - ''Текуће дознаке за куповину ортопедских помага РВИ ампутирцима и параплегичарима''.

У складу са потписаним Протоколом и наведеном буџетском линијом, Министарство рада и борачко - инвалидске заштите је донио Критерије за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедског помагала у 2018. години.

Саставни дио Критерија је и Образац захтјева за одобрење новчаних средстава за куповину ортопедског помагала. Образац захтјева је доступан и у општинама у Републици Српској у одјељењима за борачко инвалидску заштиту.

У наставку можете преузети Образац захтјева Образац Захтјева за уплату новачних средстава за набавку ортопедског помагала.docx

У наставку можете преузети Критерије за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима за куповину ортопедског помагала у 2018. години Kriterije za odobravanje novčanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskog pomagala u 2018. godini.pdf