Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12
Nov
2018

Нова Стратегија противминског дјеловања у Босни и Херцеговини 2018-2025

Нова Стратегија противминског дјеловања Босне и Херцеговине представља визију, мисију, стратешке и оперативне циљеве програма противминског дјеловања Босне и Херзеговине за период 2018.-2025. Крајње стање као резултат Стратегије су извршене обавезе БиХ у погледу извиђања и чишћења према Конвенцији о забрани употребе, стварања залиха, производње и транспорта противпјешадијских мина и о њиховом уништењу.

Стратегија предвиђа пет стратешких циљева; за сваки стратешки циљ је постављено неколико оперативних циљева, полазишта, показатеља и циљаних стања као индикатора остварења оперативних циљева:

  1. Процедуре квалитетног управљања информацијама осигуравају прикупљање, похрањивање, анализу и размјену релевантних информација, као и њихово кориштење за ефикасно и дјелотворно планирање, постављање приоритета, издавање задатака и провођење противминских акција.
  2. Програм противминског дјеловања БиХ је промовисан у земљи и на међународном нивоу да би се повећала његова видљивост и унаприједили одговорност, преданост и подршка државе.
  3. Величина и утицај проблема контаминираности минама/ЕСЗР је прецизиран и потврђен; проблем се рјешава у складу са стандардима за противминске акције БиХ, при чему се осигурава враћање сигурних површина угроженим заједницама на кориштење.
  4. Сигурно понашање се промовише кроз мјере упозоравања на мине које су родно осјетљиве и уважавају различитости да би се смањио број несрећа изазваних минама/ЕСЗР и подржале сигурне и одрживе активности неопходне за живот.
  5. Све жртве мина/ЕСЗР судјелују у друштву на једнаким основама са другима; њихове потребе су идентифициране и задовољене, а њихове егзистенцијалне прилике унапријеђене кроз помоћ утемељену на правима и која уважава различитости.

У наставку можете преузети текст Стартегије противминског дјеловања у Босни и Херцеговини 2018-2025 Strategija Protivminskog djelovanja u BiH 2018-2025.pdf