Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Sep
2017

Нови Правилник о обиљежавању возила којим управља лице са оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом 100%

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине донијело је нови Правилник о обиљежавању возила којим управља лице са оштећеним екстремитетима или којим се превози лице са инвалидитетом 100%. Правилник је објављен у Службеном гласнику Босне и Херцеговине 28.07.2017. године.

Нови Правилник на најгрубљи начин дискрминише особе са инвалидитетом чија инвалидност захтјева приступачност.
Правилник по одредбама члана 2. дефинише да Знак приступачности може добити лице са најмањим оштећењима екстремитета, што значи да Знак може да добије и лице којем недостаје један прст на нози.

У одредбама Правилника, Знак приступачности се изадаје возилу, а не лицу са оштећењим екстремитетима, што је погрешно и дискриминирајуће и исто не може да се условљава. Лице са инвалидитетом може возити возило и члана своје породице ако је исто прилагођено, односно особа са инвалидитетом може возити више прилагођених возила. Правилником је условљено да лице са инвалидитетом не може да вози више прилагођених возила. Зашто у издавању Знака приступачности особа са инвалидитетом мора да има моторно возило јер возило није битно за додјелу Знака проступачности већ особа са инвалидитетом.

Знаком приступачности лица са тешким оштећењима екстремитета дискриминишти се на начин да се уноси регистарски број возила. Самим тим лице је дискриминисано што му се условљава да може да управља само једним возилом. Возачка дозвола је докуменат који регулише којом врстом возила може да управља дато возило.

Гледајући искуства наших сусједа, чланица Европске Уније, код њих је регулисано да право на Знак приступачности има особа са 80% или више тјелесног оштећења, односно особе које имају оштећење доњих екстремктета 60% или више процената.

Ријеч је о досада најлошијем Правилнику, који на најгрубљи начин дикриминише особе са инвалидитетом. Због наведеног неопходно је да се изврше измјене и допуне члана 29. Закона о основама безбиједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини гдје би се дефинисало да право на Знак приступачности има особа са 80% или више тјелесног оштећења, односно особе које имају оштећење доњих екстремитета 60% или више процената, те да се нови Правилник повуче из употребе и ураде измјене и допуне истог.

У наставку може се преузети Правилник Pravilnik o obiljezavanju vozila za lica sa invaliditetom 2017.pdf