Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Sep
2018

Одржан састанак са представницима удружења ампутираца, жртава мина

Састанак са представницима удружења ампутираца, жртава мина одржан је у период од 4-5.09.2018. године у Бањи Врућица, општина Теслић. Тема састанка односила се на презентацију реализованих пројектних активности Организације УДАС у првих осам мјесеци ове године, положају и квалитету живота жртава мина, ампутираца, изазовима са којима се сусрећу наши корисници, као и план активности за наредни период с циљем унапређења квалитета живота жртава мина и чланова њихових породица.

Учесници састанка су изразили задовољство на напоре који су уложени у заговарању за права и унапређење квалитета живота жртава мина заједно са УДАС-ом и регионалним удружењима. У складу са тим, један од остварених активности у заговарању за права жртава мина јесу и два нова и потпунија права која су добила ампутирана лица, жртве мина су:

  1. Новчано право на ортопедска медицинска помагала које је доступно корисницима од 01. марта ове године. Новчано право за ортопедска помагала које имају ампутирана лица, жртве мина, даје могућност корисницима да добију квалитетније ортопедско помагало, да сами бирају ортопедску радњу која ће им направити помагало у складу са њиховим потребама.
  2. Бањска рехабилитација која је доступна корисницима од 01. априла 2018. године у здравственим установама за рехабилитацију у трајању од 14 дана сваке године. Боравак у наведеним здравственим установама је веома важан и неопходан за жртве мина како би одржали и очували своје здравствено стање.

На састанку је разговарано о изазовима са којима се сусрећу ампутирана лица, жртве мина, о програмима подршке жртавама мина с циљем постизања што већег степена интеграције у заједницу. Такође, разговарано је и о проблемима мина у БиХ, о заједничким противминским акцијама са циљем да се БиХ очисти од мина до 2025. године.

Неки од закључака који су дефинисани на састанку су:

  1. Потреба за организовање радионице заједно са представницима релавантних институција на којима би се говорило о изазовима са којима се сусрећу жртве мина
  2. Повећати програме подршке жртвама мина јер и даље не постоји сигуран и стабилан извор финансирања за жртве мина јер нема системског рјешења наведеног проблема
  3. Увођење једноставнијег приступа информационим технологијама, генерално ИТ сектора за особе са инвалидитетом
  4. Значајнија улагања у спорт за особе са инвалидитетом
  5. Формирање координационог тима за жртве мина који би се састајао два годишње, на којем би се договарале заједничке активности на плану унапређења живота жртава мина, активности на пољу противминске акције у БиХ и др.

Састанак је организован у оквиру пројекта Инвестинг ин Ацтион 2018 којег подржава Међународна кампања за забрану мина (ИЦБЛ) и Коалиције за забрану кастенеминиције (ЦМЦ).