Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Aug
2019

Подршка глобалној кампањи #LANDMINEFREE2025!

Када су државе потписале Уговор о забрани мина 1997. године, њихов је циљ био јасан: зауставити патњу коју проузрокују протупјешадијске мине. Мине се могу десетљећима налазити у земљи дуго након окончања сукоба и исте проузрокују озљеде и смрт невиних цивила, ометајући економски раст и одрживи развој и спречавајући избјеглице да се сигурно врате кући.

Током 20 година од ступања на снагу Уговора о забрани мина, 60 милиона људи још увијек живи са страхом од озљеде или смрти од мина. То је неприхватљиво.

Како би глобална кампања #LANDMINEFREE2025! досегла до што већег броја људи ширтом свијета, потребно је да се истој придружите, да будемо солидарни и покажемо своју подршку Ландме Фрее 2025. Потребне су нам државе чланице и потписнице Уговора о забрани мина да покажу да су предане у постизању овог циља у што већем броју земаља.

У наставку можете погледати линк са инструкцијама за подршку кампањи