12
Sep
2019

Подршка жртвама мина важан дио противминских акција

На Конференцији за помоћ жртава мина која се одржава у Јордану од 10-12. септембра 2019. године учествује делегација Босне и Херцеговине, коју чини и представник Организације УДАС.Представници БиХ су учествовали у оквиру дискусије/панела који се односио на регионалну сарадњу. Панелом је модерирао директор Центра за уклањање мина БиХ, Саша Обрадовић

Неки од доминантних ставова који су се могли чути током првог дана Конференције су:

  1. Доносиоци одлука у државама морају да схвате и прихвате да је подршка жртвама једнако важан дио противминске акције и да се више ангажују по том питању јер подршка не доноси добробити само жртви као појединцу, већ и његовом ужем и ширем окружењу, па и друштву у цјелини
  2. Потребно је пронаћи и успоставити ефикасније механизме на интернационалном нивоу који неће дозволити да се подршка жртвама потцијени и не спроводи у пракси
  3. Државе морају да идентификују који су адекватни субјекти и организације које имају капацитете и стручни кадар и потребно знање да на најефикаснији и најбољи могући начин пруже подрушку жртвама у сваком погледу и да обезбједе трајне и стабилне изворе финансирања за такве субјекте
  4. Успоставити јасно видљиву мјерљивост успјешности пружене подршке жртвма
  5. Нарочито подстицати примјену пеер подршке у оквиру свеобухватне подршке жртвама због евидентно позитивних резулатата и ефеката
  6. Успоставити нове или ажурирати постојеће базе података о жртвама и њиховим потребама
  7. Постоји потреба за оснивањем регионалних фондова који би били способни да привуку потенцијалне донаторе и да препознају организације које треба да финансијски подрже јер су компетентне у области подршке жртвама, уз успостављање ефикасног система надзора и извјештавања о утрошеним средствима