Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Feb
2019

Потписан Споразум о пословно - техничкој сарадњи УДАС- ЦИДЕА

Данас је у просторијама Градске развојне агенције Бања Лука потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Градске развојне агенције Бања Лука и Организације ампутираца „УДАС“. Потписници Споразума о пословно-техничкој сарадњи су руководиоци испред Градске развојне агенције Бања Лука, господин Мр Марио Милановић и Предсједник Организације ампутираца „УДАС“, господин Жељко Волаш.

Циљ потписивања овог Споразума је дефинисање оквира за сарадњу на активностима из домена припреме и имплементације пројеката од заједничког интереса, идентификовање нових извора финансирања, те активности које су усмјерене на повезивање партнера на локалном и регионалном нивоу.

Градска развојна агенција Бања Лука и Организација ампутираца „УДАС“ РС су раније дефинисали неколико поља сарадње и конкретних пројеката на којима ће заједно радити у наредном периоду.

Прве заједничке активности ће се реализовати у оквиру пројекта под називом„ Заједнице различитих, али равноправних грађана“ који финансира Европска унија, а чији је циљ да се путем јачања капацитета двије мреже особа са инвалидитетом (мрежа жена са инвалидитетом и мрежа жртава мина), повећа социјална осјетљивост локалних носиоца власти и организација цивилног друштва. Путем јавног заговарања и промоције интеграције особа са инвалидитетом повећаће се укљученост управо тих организација на свим нивоима власти у процесу консултација и доношења одлука значајних за особе са инвалидитетом, што ће водити ка већој интеграцији лица са инвалидитетом. Крајњи циљ ових активности је креирање услова и запошљавање лица са инвалидитетом.

Пројекат се реализује на територији цијеле БиХ, тј. на подручју општина: Бања Лука, Тузла, Сарајево, Требиње и Бијељина а партнери су још Хелсиншки парламент грађана Бања Лука и Удружењем грађана „Нешто више“ Сарајево.

За овај пројекат, Европска унија је издвојила 500.000 еура, а период имплементације пројектних активности је 3 године.