Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Mar
2022

Повећана новчана средства за куповину ортопедских помагала

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите повећало је укупан новчани износ средстава за ортопедска помагала за ратне војне инвалиде, ампутирце. За финансирање трошкова куповине ортопедских помагала за 2022. годину обезбијеђен је износ од 2.500.000,00 КМ.

Уважавајући потребе корисника ортопедских помагала, те приједлоге Организације ампутираца ''УДАС'' Републике Српске и Удружења параплегичара ''Сланкаменци'', Критеријима за одобравање новчаних средстава ратним војним инвалидима (ампутирци и парапчлегичари) за куповину ортопедских помагала у 2022. години предвиђено је повећање износа средстава за поједина ортопедска помагала и проширење листе ортопедских помагала.

Повећање укупног износа средстава за ортопедска помагала за ратне војне инвалиде, ампутирце омогућена је набавка: __

  1. Квалитетнијег стопала (карбонско или друге врсте стопало) за кориснике подкољених и надкољених протеза јер је за ту намјену повећан избнос за 2.000,00 КМ
  2. Силиконске лајнер чарапе за све кориснике ортопедских помагала – ампутирце јер је повећан износ који се креће у распону од 1.000,00 КМ до 4.000,00 КМ, што зависи од врсте и броја потребних ортопедских помагала
  3. Кољена за кориснике надкољених протеза јер је за ту намјену предвиђен износ од 1.500,00 КМ по комаду.

У складу са наведеним повећањем износ новчаних средстава за протезе у 2022. години биће следећи: __

  1. Ампутирац са подкољеном ампутацијом једне ноге, умјесто 5.142,24 КМ оствариће износ од 9.142,24 КМ
  2. Ампутираца са подкољеном ампутацијом обје ноге, умјесто 9.745,30 КМ оствариће иознос од 17.745,30 КМ
  3. Ампутирац са надкољеном пороитезом једне ноге, умјесто 6.084,80 КМ оствариће износ од 10.584,80 КМ
  4. Ампутирац са надкољеном протезом обје ноге, умкејсто 11.630,10 КМ оствариће износ од 20.630,10 КМ

Дакле, досадашњи износ новчаних средстава који су се одобравали ратним војним инвалидима за куповину ортопедских помагала ће бити увећани свим ампутирцима који стичу право у 2022. години.

Повећање укупног износа средстава за ортопедска помагала за ратне војне инвалиде – параплегичаре обезбијеђено је: __

  1. Повећан износ средстава за куповину медицинских средстава за урогенитални систем, тако да ће за те намјене умјесто 1.200,00 КМ исплаћивати износ од 1.500,00 КМ.

Такође, проширена је Листа ортопедских помагала: __

  1. Уврштавањем медицинског средства Ортоза (Хесинг апарат) за шта су предвиђена средства у износу од 6.127,00 КМ што је за 1.000,00 КМ више у односу на цјеновник Фонда задравственог осигурања Републике Српске
  2. Уврштавањем медицинског кревета - електричног у износу од 2.700,00 КМ, а што је више у односу на цјеновник Фонда здравственог осигурања Републике Српске

Новчана средства за куповину ортопедског помагала одобравају се у односу на истек рока трајања ортопедског помагала, а не у односу на вријеме подношења захтјева тако да корисници не могу бити оштећени без обзира на вријеме подношења захтјева.

Подсјећамо, начин рјешавања питања ортопедских помагала исплатом, новичаних средстава коју Министарство рада и борачко - инвалидске заштите врши ратним војним инвалидима ампутирцима и параплегичарима у циљу набавке квалитетнијих ортопедских помагала и поједностављену процедуру, резултат је добре сарадње Министарства, Организације ампутираца ''УДАС'' и Удружења параплегичара ''Сланкаменци''.

Министарство рада и борачко - инавлидске заштите је 2018. године закључило Протокола о сарадњи са Фондом здравственог осигурања Републике Српске чиме је дата могућност ратним војним инвалидима и параплегичарима право на ортопедско помагало које могу остварити код овог Министарства у виду новчаних средстава.