Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Oct
2021

Приступачност wеб и медијских садржаја особа са инвалидитетом

Приступачне информације на јавним сервисима и wеб-страницама институција су од суштинске важности за независно живљење и потпуно судјеловање особа са инвалидитетом у свим подручјима живота. Међутим, ово право је, усљед неприлагођености медијских и wеб садржаја, ускраћено великом броју слијепих/слабовидних и глухих/наглухих особа.

БиХ је обавезна да, као потенцијални кандидат за чланство у Европској унији, прилагоди своје са законодавством Европске уније, односно директивама које регулишу приступачност интернетских страница и мобилних апликација тијела јавног сектора и аудиовизуалних медијских услуга јавних сервиса.

Приложени видео материјал је настао у кампањи #РавноправноРазличити у оквиру пројекта „Заједнице различитих, али равноправних грађана”, који финансира Европска унија а имплементира Организација ампутираца УДАС, у партнерству са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука и Удружењем грађана „Нешто Више”.

Видео можете погледати овдје