16
Nov
2017

Састанак Тијела за јавно заговарање

Фондација за социјално укључивање у БиХ, у капацитету Секретеријата Коалиције маргинализованих група КОМА организоваће састанак чланова/ица у сриједу, 22. новембра 2017. године с почетком у 12:00 сати у просторијама Организације ампутираца УДАС Бањалука,улица Симе Миљуша бр.2.

Захваљујући активном ангажману чланова/ица КОМА-е, у протеклом периоду усвојене су двије значајне стратегије у БиХ:

  1. „Стратегија за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 2016- 2021“
  2. „Стратегија за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у РС 2017-2026“ са Акционим плановима који обухватају и израду „Платформе за развој социјалног предузетништва РС“

Наредне планиране активности Тијела за јавно заговарање подразумијевају заговарачке активности за мониторинг спровођења „Стратегије за унапређење друштвеног положаја лица са инвалидитетом у РС 2017-2026“ са Акционим плановима који обухватају и израду „Платформе за развој социјалног предузетништва РС“, као и договор око израде плана мониторинга и евалуације за спровођење поменуте јавне политике.

Програм рада састанка можете погледати у наставку