Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Aug
2018

Влада Републике Српске наложила ''Аутопутеви Републике Српске'' измјене Правилника о наплати путарине

Влада Републике Српске је на 190. сједници, која је одржана данас, упозната са иницијативом Организације ампутираца „Удас" Републике Српске која се односи на ослобађање плаћања путарине за лица са инвалидитетом на аутопутевима у Републици Српској.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука наложила је Надзорном одбору и Управи предузећа да сходно члану 8. Правилника о наплати путарине („Службени гласник Републике Српске", бр. 9/14 и 41/16), да обезбиједи ослобађање од плаћања путарине за: моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, у власништву лица са инвалидитетом са 80% или више процената тјелесног оштећења, односно лица код којих је утврђено тјелесно оштећење које има за посљедицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената; моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, која су регистрована на удружења и савезе организација лица са инвалидитетом, а која имају статус удружења од јавног интереса у Републици Српској; моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, којим се превозе обољели од ријетких болести у сврху лијечења, те моторна возила цивилне заштите – само за возила са ознаком цивилне заштите.

Наведену инцијативу Организација ампутираца УДАС је доставила Влади, као и ресорном Министарству саобраћаја и веза с циљем како би особе са инвалидитетом (ратни војни инвалид, војни инвалиди, цивилне жртве рата, цивилни инвалиди и остала инвалидна лица), била ослобођена обавезе плаћања путарине на аутопутевима Републике Српске. За сада, наведене особе са инвалидитетом нису ослобођена наведене обавезе, а ослобођена су од плаћања путарине на цестама у Федерацији Босне и Херцеговине.