Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

О Нама

Организација ампутираца УДАС Републике Српске је невладина Организација која окупља жртве мина, ампутирце и чланове њихових породица да остваре своја права и интегришу се у заједницу. Организација је основана 2002. године, а основали су је жртве мина за пружање подршке другим жртвама мина. Организација дјелује на простору Републике Српске путем пет регионалних удружења у Бањалуци, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу као и у Федерацији БиХ путем координатора.

Циљана група

Циљане групе Организације су: жртве мина, ампутирци и чланови њихових породица. Чланови Организације могу бити и друга лица која желе да буду чланови наше организације и који прихватају програм рада и Статут.

Визија

Стварање просперитетног друштва, друштва без баријера и предрасуда у којем сви имају једнаке могућности.

Циљеви

Промоција, заштита и унапређење људских права жртава мина, ампутираца; Обезбјеђење примјене међународних, регионалних, ентитетских и државних докумената, закон и других прописа о правима лица са инвалидитетом, анализа примјене тих аката и залагање за напредније законодавство; Обезбјеђење учешћа ампутираца, жртава мина и других лица са инвалидитетом у процесу креирања инвалидских политика, стратегија, закона и других прописа који се тичу лица са инвалидитетом; Остваривање међунардоне сарадње са релевантним институцијама које промовишу права лица са инвалидитетом и помажу рјешавању тих питања; Пружа подршку и помоћ кроз реализацију програмских и пројектних активности ампутираца, жртава мина и других ампутираца на подручју: здравља, медицинске и социјалне рехабилитације, образовања, оспособљавања, професионалне рехабилитације и запошљавања, стамбеног збрињавања, културе и спорта;

На основу постигнутих резултата и пружене подршке особама са инвалидитетом, 2006. године Организација УДАС је одлуком Владе Републике Српске проглашена Организацијом од јавног интереса за Републику Српску. У оквиру Организације, дјелује умјетничка Галерија УДАС која представља јединствену галерију у југоисточној Европи која пружа могућност младим студентима Академије ликовних умјетности, неафирмисаним умјетницима, умјетницима са и без инвалидитета из Босне и Херцеговине и региона да представе своје умјетничке радове у нашој Галерији. Од 2017. године умјетничка галерија преименована је у Културни центар УДАС.

Програм рада

Програмске активности Организације УДАС имају за циљ побољшање квалитета живота ампутираца, жртава мина као и чланова њихове породице у правцу што обухватније и потпуније интеграције у заједницу. У складу са наведеним Организација програмске активности реализују кроз неколико области:

Област здравља и социјалне заштите

Област здравља и социјалне заштите путем које пружамо могућност ампутираним лицима, жртвама мина информације о здравственој заштити; самопрегледу патаљка као и превенцији инфекције; рехабилитација и третман батаљка; начин коришћења ортопедског помагала; савјетовање психолога; сарадња са породичном медицином, ЦБР центрима као и са ортопедским радњама.

Економска реинтеграција

Економска реинтеграција на основу које ампутирана лица, жртве мина пролазе кроз програмЕ семинара, радионица, као и стручних обука с циљем јачања личних капацитета ампутираца, жртава мина и њихове веће конкуренције на тржишту. У оквиру наведене области обезбјеђујемо подршку неформалног запошљавања жртава мина, ампутираца кроз пројекте подршке бизнис планова у области пољопривреде.

Закони и јавне политике

У оквиру наведене области радимо на измјенама и допунама законске регулативе у циљу побољшања квалитета живота ампутираца, жртава мина; пратимо постојеће законе и њихову примјену у пракси; укључивање Организације при изради закона и правилника који се односе на нашу категорију становништва; радимо на заговарању потпуног примјењивања и спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом;

Култура

Култура која заузима значајан сегмент програмских активности Организације кроз коју представљамо умјетност на један јединствен начин. Умјетнике са и без инвалидитета, студенте Академија ликовних умјетности, неафирмисане умјетника као и еминентне личности из свјета умјетности из земље и Региона представљамо у оквиру рада Културног центра УДАС. На тај начин остварујемо регионално умрежавање умјетника са и без инвалидитета, заступање једнаких права и недискриминација, подизање свијести јавности на баријере са којима се сусрећу особе са инвалидитетом, промовишемо креативни потенцијал умјетника на локалном, ентитетском, државном и регионалном нивоу. Умјетност користимо као алат у промоцији права особа са инвалидитетом као и заговарачких активности.

Све програмске и пројектне активности Организација реализује у партнерству са Владом Републике Српске, градом Бања Лука као и са другим министарствима на нивоу Босне и Херцеговине, те невладиним и међународним организацијама.