19
Jun
2017

Ратни војни инвалиди добијаће новчана средства за ортопедска помагала

Након што су ратни војни инвалиди данас вратили ортопедска медисицнкса помагала испрег зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске, министар рада и бора...

16
Jun
2017

Одржана јавна дебата на тему ''Минимум социјалне сигурности и једнаке могућности''

Фондација за социјално укључивање у Босни и Херцеговини (ФСУ у БиХ) и Иницијатива за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) су, у оквиру пројекта Програм одрживости цивилн...