19
Jun
2017

Ратни војни инвалиди добијаће новчана средства за ортопедска помагала

Након што су ратни војни инвалиди данас вратили ортопедска медисицнкса помагала испрег зграде Фонда здравственог осигурања Републике Српске, министар рада и борачко - инвалидске заштите, Миленко Савановић, рекао је да ће ратни војни инвалиди добијати новац за набавку ортопедских помагала, као и да ј...

19
Jun
2017

Ратни војни инвалиди враћају ортопедска помагала

Због дугогодишњег незадовољства са стањем ортопедских помагала и бањско – климатским лијечењем ратни војни инвалиди, представници из 3 (три) организације и то: Борачка организација - Одбор РВИ, Удружење РВИ ''Сланкаменци’’ и Организација ампутираца УДАС Републике Српске, данас 19. јуна 2017. године...

16
Jun
2017

Одржана јавна дебата на тему ''Минимум социјалне сигурности и једнаке могућности''

Фондација за социјално укључивање у Босни и Херцеговини (ФСУ у БиХ) и Иницијатива за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) су, у оквиру пројекта Програм одрживости цивилног друштва, за сектор људска права – маргинализоване групе, 14. јуна 2017. у Бањој Луци организовали јавну дебату на тему „Минимум соци...