Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Mar
2017

Нацрт Правилника о обиљежавању возила којима управљају лица са оштећеним екстремитетима

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине припремило је Нацрт Правилника о обиљежавању возила којима управљају лица са оштећеним екстремитетима или којим се превозе лица са инвалидитетом.
Нацрт Правилника је објављен на wеб сајту Министарства комуникација и транспорта 8.3.2017. год...