Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Jun
2017

Одржана јавна дебата на тему ''Минимум социјалне сигурности и једнаке могућности''

Фондација за социјално укључивање у Босни и Херцеговини (ФСУ у БиХ) и Иницијатива за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) су, у оквиру пројекта Програм одрживости цивилног друштва, за сектор људска права – маргинализоване групе, 14. јуна 2017. у Бањој Луци организовали јавну дебату на тему „Минимум соци...

15
Jun
2017

Тренутна минска ситуација у БиХ

Према подацима Центра за уклањање мина у БиХ (БХМАЦ) тренутна величина мински сумњиве површине у БиХ износи 1.091 км2 ili 2,2% у односу на укупну површуну БиХ.

Општа процјена утицаја мина/касетне муниције/EСЗР u 129 градова/општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница под утицајем...

09
Jun
2017

Састанак чланица ICBL у Женеви

Састанак чланица Међународне кампање за забрану, складиштења, производње противпјешадијских мина (ИЦБЛ) одржава се у Женеви. Састанак предсједава Х.Е. Тхомас Хајноцзи, амбасадор Аустрије, у УН у Женеви.

На састанку, између осталог, расправља се о утицају мина као и глобалном противминском дјелова...