02
Dec
2019

Упитник: Истраживање приступачности бирачког права за особе са инвалидитетом

Анализа приступачности остваривања бирачког права за особе са различитим врстама инвалидитета у БиХ назив је упитника који је креиран за потребе анализе приступа...