20
Aug
2019

Рафтинг за лица са инвалидитетом

За потребе реализације пројекта ‘’Унапређење положаја лица са инвалидитетом’’ којег финансира Град Бањалука, Организација ампутираца УДАС Бања Лука, расписује позив лицима са инвалидитетом са подручја Града Бања Лука за учешће на једнодневном спортско-рекреативном догађају Рафтинг на ријеци Врбас....

19
Aug
2019

Подршка глобалној кампањи #LANDMINEFREE2025!

Када су државе потписале Уговор о забрани мина 1997. године, њихов је циљ био јасан: зауставити патњу коју проузрокују протупјешадијске мине. Мине се могу десетљећима налазити у земљи дуго након окончања сукоба и исте проузрокују озљеде и смрт невиних цивила, ометајући економски раст и одрживи разво...

16
Aug
2019

Упитник за особе са инвалидитетом за потребе креирање кампање у оквиру пројекта #РавноправноРазличити

За потребе креирања квалитетене кампање за особе са инвалидитетом у оквиру пројекта ''Заједнице различитих, али равноправних грађана'' којег реализује Организација УДАС у партнерству са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука и УГ ''Нешто Више'' Сарајево, а финансира Европска унија, креиран је упит...