16
Jun
2017

Одржана јавна дебата на тему ''Минимум социјалне сигурности и једнаке могућности''

Фондација за социјално укључивање у Босни и Херцеговини (ФСУ у БиХ) и Иницијатива за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) су, у оквиру пројекта Програм одрживости цивилн...

15
Jun
2017

Тренутна минска ситуација у БиХ

Према подацима Центра за уклањање мина у БиХ (БХМАЦ) тренутна величина мински сумњиве површине у БиХ износи 1.091 км2 ili 2,2% у односу на укупну површуну БиХ.

Општа процјена утицаја мина/касетне муниције/EСЗР u 129 градова/општина у Би...