Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Помоћ Жртвама од мина

Проблем жртава мина у Босни и Херцеговини и након 16 година од потписивања Конвенције о забрани мина нису довољно укључени и препознати у друштву. Жртве мина се свакодневно сусрећу са многобројним проблемима и различитим изазовима. Проблеми се првенствено односе на остваривање права на здравствену заштиту и медицинску рехабилитацију, затим, на остваривање пава на квалитетно и функационално протетисање које није доступно жртвама мина у БиХ; економски су једна од најугорженијих категорија становништва и налазе се на маргинама у својим зајендницама. Такође, жртве мина нису укључени у инвалидски покрет и нису препознати од стране других организација лица са инвалидитетом у БиХ што додатно отежава њихову интеграцију у друштво.

У складу са наведеним, неопходне су одређене смјерница како унаприједити стање у области помоћи жртвама мина у БиХ:

  1. Повећати капацитете радне групе за помоћ жртвама мина која ће бити састављена од надлежних ентитетских и државних министарстава као и НВО који се баве жртвама мина,
  2. Недостатак подрске страдалим од мина засноване на бази индивидуалних потребама жртава,
  3. Потребно је подићи капацитет корисничких удружења које ради са жртвама мина како би друштвено интегрисали жртве мина у заједницу,
  4. Потребно је заговарати за помоћ жртвама мина као интегралног сегмента противминске акције, а самим тим подсјећати и на одговорност свих нас на међународно преузете обавезе које се тицу спроведбе МБТ и ЦЦМ.

Помоћ жртвама мина представља свеобухватан процес који укључује владин и НВО сектор, пружена помоћ се имплементује кроз медицинску, психолошку, социјалну и економску компоненту. Тежиште помоћи жртвама мина односи се на потпуну социо економску реинтеграцију жртава мина у друштво.

Од 1992. године, од мина/касетне муниције/ЕСЗР у БиХ је страдало 8.358 особа. И поред знакова минског упозоравања, због лоше економске ситуације у земљи, становништво БиХ свјесно улази у сумњиве ризичне површине због прикупљања огрева или сакупљања секундарни сировина.

Тренутна минска ситуација у БиХ

Тренутна величина мински сумњиве површине у БиХ износи 1.145 км2 или 2,3% у односу на укупну површину БиХ. Општа процјена утицаја мина/касетне муниције/ЕСЗР у 129 градова/општина у БиХ је идентификовала 1.398 угрожених заједница под утицајем мина/касетне муниције/ЕСЗР. Од укупног броја угрожених заједница 1.369 заједница је контаминирано минама, док је 60 заједница контаминирано касетном муницијом (од чега 31 заједница има комбиновану контаминираност минама и касетном муницијом). У бази података (БХМАИС) тренутно је регистровано 19.205 записника минских поља што представља око 60% од њиховог укупног броја. Босна и Херцеговина једна је од најугроженијих земаља у Европи и тренутно се у 129 градова и општина налази 8.800 микролокација и угрожавају 1.398 насељених мјеста (извор: Центар за уклањање мина БХМАЦ).