04
Apr
2017

Konferencija za medije na temu „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u BiH“

Konferencija za medije na temu „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u BiH“ održaće se 5. aprila 2017. godine sa početkom u 10:30 časova u prostorijama Organizaciji amputiraca UDAS RS, ulica Sime Miljuša br.2. Banjaluka.

Konferencija za medije povodom održavanja Okruglog stola „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da javnosti prezentuje dokument „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u BiH“ u čijoj su pripremi aktivno učestvovale osobe sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, privredna društva koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju te pojedinci, a koju je Fondacija za socijalno uključivanje u BiH uradila u periodu novembar 2016. – februar 2017. u saradnji sa akademskom zajednicom i entitetskim Fondovima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (FBiH i RS)

Sam dokument sadrži istraživanja stavova lica sa invaliditetom o sistemskim mjerama podrške u BiH, analizu aktivnih i pasivnih mjera sistemske podrške licima sa invaliditetom u Republici Srpskoj kao i analizu aktivnih i pasivnih mjera sistemske podrške licima sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, vjerodostojnost dokumenta potvrđuje lista relevantnih učesnika, osoba sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom kao i osoba sa invaliditetom koje se samozapošljavaju.

Učesnike će u uvodnom govoru pozdraviti i sa materijom upoznati Ranka Ninković-Papić, direktorica FSU u BiH. Istraživanje Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH, sa osvrtom na RS – predstavit će dr. Ljubo Lepir, a analizu potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH mr. Nerin Dizdar. O ulozi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH i promovisanje mjera podrške osobama sa invaliditetom govorit će Sabina Čano, dok će o ulozi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS i promovisanje mjera podrške invalidnim licima govoriti Sandra Trkulja.

U nastavku možete preuzeti cjelokupan Poziv za konferenciju za medije Press konferencija - Okrugli sto 5 4.pdf