Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Aug
2018

Likovna kolonija “Govorimo o sposobnostima“

U okviru projekta koji finansira Evropska unija sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu s Organizacijom amputiraca „UDAS“, organizuje Likovnu koloniju “Govorimo o sposobnostima“ - u periodu od 27. do 29. avgusta 2018. godine u parku Petar Kočić u Banja Luci.

Pozivamo građane, umjetnike, organizacije civilnog društva i sve zaintersovane da nam se pridruže na ceremoniji otvaranja likovne kolonije koja je planirana u utorak, 28. avgusta, u 11:00, u parku Petar Kočić u centru Banja Luke ili posjete umjetnike tokom trajanja kolonije.

Likovna kolonija se organizuje pod sloganom "Govorimo o sposobnostima!” - Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava - koji sublimira ključne poruke događaja. Prije svega se to odnosi na potrebe da se osigura bezbjedno (bez mina) okruženje, koje je pristupačno (bez barijera) preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Takođe, ukazuje na potrebu da se, ne samo spriječe novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama (bez žrtava), već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom, kako bi ostvarili prava i razvili potencijale, te učestvovali u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani.

Aktivnost se organizuje u okviru projekta "Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji finansira Evropska unije u vrijednosti od oko 350.000 eura.