23
May
2017

Posjeta žrtvama mina na području regije Doboj

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr Mladen Ivanić, posjetio je danas Udruženje amputiraca u Doboju kao i žrtve mina na području regije Doboj. Cilj posjete bio je da se ukaže na položaj i probleme sa kojima se susreću preživjeli od mina, te da se promocijom u javnosti ukaže na sistemski veoma težak položaj žrtava mina u BiH.

''U okviru nadležnosti zajedno sa udruženjima amputiraca ove godine, kada se obilježava 20 godina borbe protiv mina, organizovaćemo konferenciju sa domaćim i stranim donatorima da bi se stvorili uslovi za podršku i pomoć žrtvama. Oni ne traže milostinju već da se njima da šansa i stvore uslovi za rad'', rekao je Ivanić. On je ocijenio da je neophodan i određeni vid javnog pritiska da ova kategorija lica ne bude zaboravljena.

Predsjednik Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske Željko Volaš izjavio je da se u BiH najmanje radi na pružanju podrške žrtvama od mina, da se svake godine evidentiraju nove incidentne situacije jer su ljudi prisiljeni da ulaze u rizična područja zbog ličnog preživljavanja.

Zoran Panić, predsjednik Udruženja amputiraca Doboj ukazao je na problem ortopedskih pomagala, potrebu da se unaprijede zdravstvene usluge, te malu ekonomsku podršku. ''Veliki broj lica iz ove kategorije organizovao je porodična preduzetništva, jer imaju potrebu da rade i budu integrisani u društvo'', izjavo je Zoran Panić.

Nakon posjete kancelariji Udruženja, Ivanić je posjetio i amputirce, žrtve mina Amira Jusičića i Petra Petrušića.

Na području BiH evidentirano je oko 8.500 žrtava od mina, od čega 4.500 u Republici Srpskoj.