21
Feb
2019

Poziv za pružanje usluge provođenja treninga za voditeljice grupa vršnjačke podrške za žene sa invaliditetom

Organizacija UDAS za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, traži edukatoricu/e za pružanje usluge kreiranja i provođenja treninga/obuke za voditeljice grupa vršnjačke podrške (peer-support) za žene sa invaliditetom.

Svrha anganžmana je edukacija 20 žena sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine o vještinama organizovanja i vođenja grupa vršnjačke podrške (peer-support) za žene sa invaliditetom u njihovim zajednicama.

Ciljevi treninga za žene sa invaliditetom jesu da učesnicama omogući da steknu osnovna znanja i vještine potrebne za organizovanje i vođenje grupa vršnjače podrške (peer-support), da ohrabri žene sa invaliditetom da organizuju grupe vršnjačke podrške (peer-support) za druge žene sa invaliditetom u svojim zajednicama, te da učesnicama pruži potrebne informacije o grupama vršnjačke podrške i njihovom značaju te im staviti na raspolaganje alate koje mogu koristiti za organizovanje i vođenje grupa vršnjačke podrške (peer-support).

Rok za podnošenje prijava za angažovanje Edukator/ica za pružanje usluge kreiranja i vođenja obuke za voditeljice grupa vršnjačke podrške (peer-support) za žene sa invaliditetom je 7 dana nakon datuma objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (28.02.2019). godine.

Kompletnu ponudu dostaviti na: [email protected] ili na adresu:
Organizacija amputiraca ”UDAS” Republike Srpske
Sime Miljuša 2. 78 000 Banja Luka

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti u nastavku ToR za trenera obuke za voditeljice grupa podrske za mrezu zena sa invaliditetom.pdf