22
Oct
2019

Predstavnici organizacija lica sa invaliditetom o pristupačnosti za lica sa invaliditetom u gradu Banja Luka

Prvi od ukupno pet okruglih stolova sa ciljem dobijanja slike o trenutnom stanju na polju pristupačnosti lica sa invaliditetom održan je u ponedeljak 21.10.2019. godine u Banja Luci. Okrugli sto je organizovan u partnerstvu sa Koordinacionim odborom invalidskih organizacija RS, a učešće u dijalogu su, pored predstavnika organizacija lica sa invaliditetom, uzeli i predstavnici gradske uprave i institucija, te predstavnici ministarstava na entitetskom nivou.

Uz predstavljanje postignutih rezultata u vezi sa pristupačnosti za lica sa invaliditetom, koje su u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom postignute u Gradu Banja Luka, predstavnici organizacija lica sa invaliditetom su predstavili trenutne potrebe i prioritete, dok su relevantni predstavnici institucija predstavili planove za poboljšanje, predviđene za realizaciju u narednom vremenskom periodu.

Organizacija okruglih stolova dio je kampanje „Sva lica pristupačnosti“, koja se realizuje kroz projekat ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'', koji podržava Evropska unija, a implementiraju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženje građana ''Nešto Više'' Sarajevo. Dio aktivnosti pripreme i organizacije ove aktivnosti podržao je i CARE International Balkans.