09
Jun
2017

Uskoro javni poziv za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske uskoro će raspisati javni poziv za dodjelu ovogodišnjih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje lica sa invaliditetom.

Na sjednici Upravng odbora Fonda održanoj u srijedu, 07. juna 2017. godine ministar rada i boračko-invalidske zaštite izjavio je da neće biti smetnji pri realizaciji projekta za zapošljavanje i samozapošljavanja lica sa invaliditetom.

"Mi imamo oko 183.000 KM raspoloživih sredstava, ali ćemo u razgovoru sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Srpske, koji prebacuje sredstva Fondu dogovoriti bolju dinamiku, kako bi iznos bio na nivou planiranog", rekao je Milenko Savanović. Ministar je naveo da je planirani iznos na godišnjem nivou oko 500.000 KM, te da će za ovaj poziv raspoloživo biti 200.000 KM.

U 2016. godini zaposleno je 181 invalid zašta su utrošena sredstva u iznosu od 456.184,59 KM, a izvršen je povrat doprinosa u iznosu od 3.587.443,37 KM. Od osnivanja Fonda do 30.04. 2017.godine , putem novčanih stimulacija zaposleno je 2.067 invalida za što je utrošeno 5.762.588 KM i izvršen povrat doprinosa poslodavcima u iznosu od 23.058.134 KM.

Izvor: www.vladars.net