Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
26
Sep
2018

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem ‘’

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem'' održana je danas, 26.09.2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru Radionice predstavljena je Bro...