Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Jun
2018

Odluka Vlade Republike Srpske o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu

Vlada Republike Srpske na 181. sjednici održanoj 14.06.2018. godine donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 2 miliona KM.

Unapređenje položaja lica...