Slikarske izložbe

Program rada izlagačkih aktivnosti za 2019. godinu:

Januar
Kolektivna izložba polaznika Škole crtanja i slikanja

Februar Izložba dizajna i digitalne umjetnosti Zdravko Krulj, BiH

Mart
Samostalna izložba umjetnice Aleksandre Kuzmanović, BiH

April
Samostalna izložba umjetnika Hasan Bekanović, BiH

Maj
Samostalna izložba umjetnice Ilde Sadiković, BiH

Juni
Samostalna izložba umjetnika Miroslav Stakić, BiH

Juli

Avgust

Septembar
Samostalna izložba umjetnice Karolina Marušić, BiH