Slikarske izložbe

Program rada izlagačkih aktivnosti za 2020. godinu:

Januar
Kolektivna izložba polaznika Škole crtanja i slikanja

Februar
Kolektivna izložba polaznika Škole crtanja i slikanja

Mart
Danijela Mihić, BiH

April
Aleksa Vidaković, BiH

Maj
Sara Savić, BiH

Juni
Sanja Umićević, BiH

Juli
Nataša Gojković, BiH

Avgust

Septembar

Oktobar - Decembar
Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2020''