Jesen grafike

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2020'' relizovaće se u periodu od oktobra do decembra 2020. godine. U okviru manifestacije predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 4 (četiri) izložbe grafičkih crteža umjetnika/ca.

Umjetnici/ce koji će se predstaviti u okviru ''Jeseni grafike 2020'' su: