Jesen grafike

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2019'' relizovaće se u periodu od oktobra do decembra 2019. godine. U okviru manifestacije predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 4 (četiri) izložbe grafičkih crteža umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Umjetnici/ce koji će se predstaviti u okviru ''Jeseni grafike 2019'' su:

  1. Vedran Štimac, Hrvatska
  2. Faris Ramadanović, BiH
  3. Ensar Hadžić, BiH
  4. Milana Kosanić, BiH