Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15
Mar
2022

2022 Call for Photos

Landmine and Cluster Munition Monitor u potrazi je za fotografijama koje će biti objavljene u ovogodišnjim publikacijama i na web sajtu Monitor. Posebno su tražene fotografije koje bilježe humanitarni uticaj kasetne municije, eksplozivnih ostataka rata i nagaznih mina. Fotografije mogu istaknuti jedan ili više aspekata primjene Konvencije o kasetnoj municiji i Ugovora o zabrani mina i predstavljaju važne aktivnosti povezane sa kasetnom municijom i nagaznim minama koje su se provodile širom svijeta 2021. i 2022. godine.

Dobrodošle su i fotografije koje dokumentuju kako pandemija COVID-19 utiče na protivminsko djelovanjekoje traje više od godinu dana i sposobnost zajednice da odgovori na nove izazove. Zainteresovani pojedinci i organizacije koji su uključeni u ova područja mogu da pošalju najbolje fotografije na email [email protected] najkasnije do 31. maja 2022. godine.

Šta se traži? Traže se fotografije snimljene 2021. ili 2022. godine iz svih regija svijeta koje istražuju:

  1. Problem kasetne municije i nagaznih mina / ERW u vašoj zajednici / regiji;
  2. Šta se radi na rješavanju ovog problema i vašeg doprinosa protivminskom djelovanju i
  3. Veza između kasetne municije i nagaznih mina sa širim pitanjima, uključujući kretanje stanovništva, mlade, sigurnost hrane i razvoj.

To ne moraju biti fotografije koje ste snimili. Možete poslati fotografije koje su snimile vaše kolege, partnerske organizacije, mediji itd. Obavezno uključiti podatke o fotografu, datumu snimanja, lokaciji i onome što fotografija prikazuje u informacijama koje ste naveli.

Kako poslati fotografije? Gdje je moguće, osigurajte da imate ili možete dobiti dozvolu od subjekata fotografije da se njihova slika štampa u istraživačkim proizvodima nagaznih mina i kasetne municije ili objavi na našoj web stranici / društvenim mrežama. Na email [email protected] potrebno je poslati fotografije sa sljedećim informacijama:

  1. Vaše ime
  2. Ime fotografa, agencija i svi podaci o autorskim pravima. Gdje je moguće, osigurajte dozvolu fotografa.
  3. Potpun naslov sa što više detalja o fotografiji, uključujući biografije ljudi na fotografijama, lokacijama, datumima i situacijskom kontekstu.
  4. Priložite fotografije visoke rezolucije.

Sve dodatne informacije dostupne su na sledećem linku