Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29
Mar
2017

Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH

Okrugli sto na temu ''Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini'' biće održan 5. aprila 2017. godine u Banjaluci u prostorijama Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, ulica Sime Miljuša br.2. sa početkom u 11.00 časova.

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u sklopu projekta „Program održivosti civilnog društva (CSSP)“ u sektoru ljudska prava – marginalizovane grupe uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u saradnji sa akademskom zajednicom, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS je u periodu novembar 2016. – februar 2017. pripremila „Analizu potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u Bosni i Hercegovini“ koja će biti prezentovana na Okruglom stolu.

U pripremi „Analize potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH“ aktivno su sudjelovale osobe sa invaliditetom, udruženja osoba sa invaliditetom, privredna društva koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju tako što su odgovorili na upitnik koji je bio polazna osnova za izradu „Analize potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u BiH“.

Program rada možete pogledati u nastavku: Program rada.pdf

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-maila: [email protected]