08
Nov
2019

Bijeljina: ''Sva lica pristupačnosti''

U sklopu kampanje pristupačnosti za lica sa invaliditetom pod nazivom "Sva lica pristupačnosti" u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više'' Sarajevo, biće održan okrugli sto pod istim nazivom u ponedjeljak, 11. novembra 2019. godine u hotelu Drina u Bijeljini sa početkom u 10:00 časova. Partner okruglog stola za Grad Bijeljinu je Udruženje amputiraca Bijeljina.

Cilj okruglog stola je da se prezentuje trenutno stanje i identifikuju potrebe na polju pristupačnosti od strane predstavnika organizacija lica sa invaliditetom sa područja Grada Bijeljina na osnovu člana 9. UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom.

Da bismo imali sve potrebne informacije na okrugli sto su pozvani i predstavnici gradske uprave u cilju predstavljanja rezultata na polju unapređenja pristupačnosti lica sa invaliditetom, te planova za naredni period. Uz poziv gradskoj upravi, pozvani su i predstavnici drugih institucija koji doprinose zadovoljavanju prava i potreba lica sa invaliditetom u skladu sa članom 9.

Okrugli sto sa istim ciljem, održani su u Banja Luci, Sarajevu, Trebinju i Tuzli, a u Bijeljini se održava ujedno i posljednji okrugli sto nakon kojeg ćemo imati identifikovane potrebe kada je u pitanju pristupačnost za lica sa invaliditetom u partnerskim lokalnim zajednicama.

Partner u sufinansiranju pet pomenutih okruglih stolova je CARE International u BIH-Sarajevo.

Uvažavajući ključni značaj medija u informisanju javnosti o pitanjima lica sa invaliditetom, jasno je da je poboljšanje društvenog položaja ove grupacije građana direktno povezano sa poboljšanjem njihove pozicije u medijima, te pozivamo medije da izvijeste o ovom događaju.