Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Nov
2022

„Bosna i Hercegovina bez mina, barijera i žrtava – postignuća i izazovi”

Okrugli sto „Bosna i Hercegovina bez mina, barijera i žrtava – postignuća i izazovi” održaće se 23. novembra 2022. godine u Sarajevu s ciljem obilježavanja 25. godišnjice usvajanja i potpisivanja Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina i konstruktivno prodiskutovati o postignućima i preostalim obavezama iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina koje se odnose na čišćenje miniranih teritorija i osiguranja podrške žrtvama mina u Bosni i Hercegovini.

Ove godine smo u prilici obilježiti nekoliko godišnjica značajnih za protivminske djelatnosti, kako glabalno tako i u Bosni i Hercegovini. Prije svega se to odnosi na 25. godišnjicu od usvajanja i potpisivanja Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina kao jedinstvenog međunarodnog sporazuma koji je po prvi puta povezao pitanja međunarodnog razoružanja i humanitarnog prava.

Također obilježavamo 30. godišnjicu od uspostave Međunarodne kampanje za zabranu mina (International Campaign to Ban Landmines - ICBL), kao globalne koalicije organizacija civilnog društva u preko 100 zemalja uključujući i udruženja žrtava mina iz Bosne i Hercegovine, koja radi na postizanju svijeta bez mina gdje preživjeli od mina mogu živjeti ispunjene i dostojanstvene živote i ravnopravno učestovati u razvoju svojih zajednica.

Centar za uklanjanje mina u BiH kao državno tijelo koje upravlja protivminskim djelatnostima na operativnom nivou kroz osiguranja kvaliteta, ekonomičnosti i efikasnosti cjelokupnog procesa ove godine obilježava 20 godina rada i postojanja.