Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Nov
2019

Čas o pitanju invaliditeta održan studentima JU Visoke medicinske škole iz Prijedora

Studenti treće godine, JU Visoka medicinska škola iz Prijedora, smjer Fizioterapija i Radna terapija posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa našim članovima, amputircima, koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta. Naši članovi su sa studetima podijelili svoja lična iskustva nakon preživljene trauma, zatim o načinu života sa amputacijom, važnosti kvalitetne integraciji u društvenu zajednicu, kao i važnosti uloge porodice u procesu oporavka, te odnosa društva prema osobama sa invaliditetom.

Takođe, studentima je prezentovan projekat ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg realizuje Organizacija UDAS sa partnerima HCBL, i ''Nešto Više'' s ciljem da se pitanje invaliditeta približi mladim ljudima, studentima.

Na kraju, studentima je prikazan film ''Jedan neobičan dan'' koji je nastao na 5. Regionanoj Likovnoj koloniji ''Balkana 2009'' koja je okupila umjetnike/ce sa i bez invaliditeta iz BiH i Regija u organizaciji Survivor Corps, Inicijative preživjelih od mina, UDAS-a i Opštine Mrkonjić Grad.

Posjeta studenata Organizaciji UDAS je dio studijske posjete u okviru programa rada Visoke medicinske škole u Prijedoru za studenete treće godine, a studente je vodila profesorica Tamara Popović.