Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Jul
2018

Distribucija alata i opreme za 50 korisnika

World Vision i Organizuacija amputiraca UDAS tokom mjeseca jula otpočela je sa distribucijom alata i opreme za 50 korisnika, žrtava mina u 11 opština u Bosni i Hercegovini. Distribucija alata i opreme vrši se u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropske unije, a realizuje i World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”.

Projekt je zamišljen kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina u 11 minama ugroženih opština (Čajniče, Zvornik, Stanari, Doboj, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Lukavac, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa) u BiH kroz intregrisan pristup, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja svijesnosti o pravima, doprinosu i sposobostima žrtava mina.

Projektni tim World Visiona i UDAS-a, zajedno sa dobavljačima, juče je isporučio alate i opremu za korisnike u Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladuši, Bihaću, Konjicu i Čajniču. Slijedi nastavak distribucije za preostale korisnike iz projektnih opština.