Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Apr
2019

Događaj ''Ručak s medijma''

World Vision i Organizacija UDAS organizuju ''Ručak s medijima'' u utorak, 16. april 2019. godine u 16.00 časova u hotelu Jelena u Banjaluci.

Događaj se organizuje u okviru projekta ''Integrisana socio - ekonomska podrška žrtvama mina u BiH'' kojeg finansira Evropska unija i sufinansira World Vision Austria i partnerske opštine. Specifični cilj projekta je doprinijeti socio-ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH: Čajniče, Zvornik, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Doboj, Lukavac, Stanari, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa.

Uvažavajući ključni značaj medija u informisanju javnosti o pitanjima problema mina i statusa žrtava mina, odnosno osoba sa invaliditetom, jasno je da je poboljšanje društvenog položaja ove grupacije građana direktno povezano sa poboljšanjem njihove pozicije u medijima. U tom smislu, želimo predstavnike medija detaljnije upoznati sa značajem i rezultatima projekta te podsjetiti na određene aspekte predstavljanja žrtava mina i osoba sa invaliditetom u medijima. Očekujemo jedno relaksirajuće poslijepodne gdje ćemo biti u prilici da razmijenimo iskustva i učimo jedni od drugih.

Iskreno se nadamo da će značaj broj medijskih kuća uzeti učešće na navedenom događaju.