27
Feb
2018

Dvije decenije nakon rata mine i dalje opasnost u BiH

Iako su ratni sukobi u BiH završeni prije dvadeset i tri godine, ova zemlja i dalje je najzagađenija minama u Evropi. Veličina trenutne sumnjive opasne površine u BiH iznosi 1.031,62 km² ili 2,2 % ukupne površine.

I dok mine i druga neeksplodirana ubojna sredstva i dalje pune stupce crne hronike nadležni i upućeni u ovu problematiku ne znaju kada će BiH u potpunosti biti očišćenja od metalnih ubica, kojih po procjeni Centra za uklanjanje mina BiH (BHMAC) još ima između 75 i 80 hiljada - na 8.343 sumnjive mikrolokacije!

U 2017. godini u BiH su registrovane četiri minske nesreće, jedna nesreća izvan sumnjive opasne površine i dva minska incidenta. U minskim nesrećama je stradalo sedam osoba, od čega tri osobe smrtno. Od toga, u Republici Srpskoj su u 2017. godini registrovane dvije minske nesreće, pri čemu su stradale dvije osobe, od čega jedna osoba smrtno. Posljednji slučaj stradanja od mine dogodio se krajem prošle godine u mjestu Koprivna kod Oštre Luke kada je lovac nagazio na skrivenu minu zaostalu iz rata i aktivirao je.

Prema podacima Republičke uprave civilne zaštite, minama u BiH neposredno je ugroženo 517.238 stanovnika ili 14% od ukupnog broja stanovnika. Od toga, u Republici Srpskoj je neposredno ugrožen 129.221 stanovnik ili 10% od ukupnog broja stanovnika.

Da li će i kada će BiH biti deminirana, ne zna se. Prema ranijim najavama to se trebalo desiti do kraja 2019. godine, ali zbog oskudnih finansijskih sredstava informacije govore da će BiH će biti kompletno razminirana do 2025. godine.

Problem mina pogađa 68 zemalja u svijetu, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog stradanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje.

Od 1996. godine u BiH je od mina/ESZR stradala 1.756 osoba, od čega 613 osoba smrtno. Od toga, u Republici Srpskoj je stradalo 613 osoba, od čega 233 osobe smrtno. Od ukupnog broja stradalih u poslijeratnom periodu, 185 žrtava ili 11% su bile žene, a 250 žrtava ili 14% su bila djeca. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH je stradalo 127 deminera, od čega 51 deminer smrtno.

Izvor: www.mondo.ba