Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Aug
2022

Godišnjica Konvencije o zabrani kasetne municije

Međunarodna Konvencija o zabrani kasetne municije danas obilježava 12. godišnjicu od stupanja na snagu 1. avgusta 2010. godine. Ukupno 123 države pridružile su se Konvenciji kroz ratifikaciji ili potpis Konvencije, dok 74 države još uvijek treba da pristupe Konvenciji uključujući i glavne korisnike i proizvođače Izrael, Rusiju i USA.

BiH je ratifikovala Konvenciju 7. septembra 2010. i postala država članica Konvencije o zabrani kasetne municije 1. marta 2011, godine. Preko 2 km2 u BiH je kontaminirano kasetnom municijom i izvjesno je da će 1. septembar 2022. godine, kao krajnji rok za čišćenje zaostale kasetne municije, morati biti ponovo produžen.