Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29
May
2019

Mine Action Fellow: Poziv za drugi program minske akcije

Mines Action Canada pokreće drugi program obuke za ‘’stručnjake za minske akcije ‘’ za mlade od 18 do 30 godina koje će doprinijeti radu Međunarodne kampanje za zabranu mina (ICBL-CMC). Stručnjaci za protivminsku akciju će imati priliku da razviju profesionalne vještine, doprinesu politikama, programima i porukama Međunarodne kampanje za zabranu mina i koalicije za kasetnu municiju,formiraju veze sa mladima iz cijelog sveta,postanu lideri u humanitarnom razoružavanju,prisustvuju budućim forumima i događajima za mlade i pomognu u izgradnji svijeta bez kopnenih mina i kasetne municije.

Da biste se prijavili da budete pripadnik minske akcije, morate biti:

  1. Između 18 i 30 godina,
  2. Identifikovati se kao žena,
  3. volontirati ili raditi sa ustanovljenim aktivistom ICBL-CMC-a ili u organizacijama članicama,
  4. Obavezujete se da nastavite kampanju do decembra 2019

Prioritet će se dati mladim ženama iz pogođenih mina i kasetne municije i / ili ciljnim državama za univerzalizaciju. Radni jezik stipendista je engleski, ali kad god je to moguće prevod i tumačenje će biti obezbeđeno.

Ova druga grupa stipendista za uklanjanje mina će se pridružiti grupi mladih žena iz 2018. godine iz više od deset zemalja. Dok će neki moduli učenja biti različiti za svaku grupu. Ove dvije grupe će imati priliku da rade zajedno i uče jedni od drugih. Učešće kao saradnik Mine Action Fellow biće veoma važno razmatranje za odabir učesnika za bilo koji potencijalni forum lidera mladih u naredne 2 godine.

U nastavku je link Aplikacione forme za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAybvaRIotCgKn9rKXa2em5x6dQf2M8Sa2Who11Al_U95Npw/viewform?usp=send_form