Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12
Aug
2022

Izgrađena rampa za lica sa invaliditetom

UDAS Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, odnosno Odjeljenjem za boračko invalidsku zaštitu obezbijedili su podršku za potrebe izgradnje montažne rampe za lica sa invaliditetom na adresi Aleja Svetog Save br. 52. Banja Luka. U navedenoj stambenoj jedinici živi Zoran Đurić, teški ratni invalid, prve kategorije, paraplegičar, korisnik invalidskih kolica.

Nepristupačan ulaz otežavao je kretanje Zoranu Đurić, ali i svim drugim licima sa invaliditetom, starijim licima kao i majkama sa djecom u kolicima koji žive u navedenoj zgradi.

Izgradnja pristupne rampe za lica sa invaliditetom, omogućila je rješavanje decenijskog problema nepristupačnog ulaza u kojem živi ratni vojni invalid, ali i druga lica sa invaliditetom. Sada, kada je omogućen nesmetan pristup i ulaz u stambenu jedinicu korisnicima invalidskih kolica, ali i drugim licima sa invaliditetom stvoreni su uslovi za samostalno i nezavisno življenje uz poštovanje koncepta ljudskih prava lica sa invaliditetom.

Zbog neprilagođenog čovjekovog okruženja veliki broj ljudi u Republici Srpskoj, a naročito lica sa invaliditetom, uključujući i starije osobe, izloženi su diskrimanciji po mnogim pitanjima, a u konkretnom slučaju radi se o pristupačnosti koja se kosi sa načelima ljudskih prava i sloboda. Važno je istaći da invalidnost ne smije biti problem lica sa invaliditetom, već problem cjelokupnog društva jer je društvo to koje treba da omogući da lica sa invaliditetom koriste sva prava kao i lica bez invaliditeta. Stvaranjem pristupačnog okruženja za lica sa invaliditetom omogućićemo samostalno i nezavisno življenje i ravnopravno učešće lica sa invaliditetom u društvenom životu.

Vrijednost izgradnje rampe za lica sa invaliditetom iznosila je 6.786,00 KM, a sredstva je obezbijedio Grad Banja Luka, Odjeljenje za boracko invalidsku zaštitu i UDAS Banja Luka kroz projektna sredstva koja finansira Grad. Radi se o jednoj velikoj montažnoj rampi dužine preko 8 (osam) metara sa ogradom i sa dvije pomoćne rampe koje se nalaze na prolazu u zgradi u neposrednoj blizini navedene rampe kako bi se licima sa invaliditetom omogućilo korištenje parking prostora koji se nalazi ispred zgrade.

Uspostavljanjem pristupačnog okruženja za lica sa invaliditetom stvorili su se uslovi za nesmetano obavljanje svakodnevnih životnih potreba lica sa invaliditetom.