Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29
Mar
2017

Javna debata ''Unapređenje procesa razvoja socijalnog preduzetništva''

Javna debata na temu ''Unapređenje procesa razvoja socijalnog preduzetništva'' održaće se u četvrtak, 6. aprila 2017. godine u Banjoj Luci, u prostorijama Organizacije amputiraca ”UDAS” RS, Sime Miljuša 2. sa početkom u 11:00 časova.

Javna debata je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“ koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“ provode u okviru projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP), za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

„Ne treba mi socijala nego rad (JA) Imam posao“

Ovo je slogan FSU u BiH/IBHI/KOMA kampanje javnog zagovaranja „Donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva“. Namjera je da, kroz diskusiju i konkretne prijedloge i inicijative, podržimo razvoj socijalnog poduzetništva koje predstavlja inovativne aktivnosti pojedinaca ili grupa koje su usmjerene na efikasno rješavanje socijalnih problema građana, kako bi se problematika u ovoj oblasti pokrenula u smjeru iznalaženja adekvatnih rješenja i poboljšanja stanja u ovoj oblasti.

U nastavku možete pogledati program rada Javne debate Program rada.pdf

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila: [email protected]